ขอเชิญเข้าร่วมประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” และประกวดแต่งกลอนภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

///ขอเชิญเข้าร่วมประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” และประกวดแต่งกลอนภายใต้หัวข้อ “คุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
2019-02-22T19:59:30+00:00