คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก
เพิ่มความรู้และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ กันเถอะ
หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สมัครทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-840-4448

2020-05-12T16:46:50+00:00