ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบจบของนิสิตปริญญาเอก “ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์” หลักสูตร ศศ.ด.(มานุษยดุริยางควิทยา)

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบจบของนิสิตปริญญาเอก “ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์” หลักสูตร ศศ.ด.(มานุษยดุริยางควิทยา)

หลักสูตร ศศ.ด.(มานุษยดุริยางควิทยา) ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการสอบจบของนิสิตปริญญาเอก “ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์”
วันที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลา 13.00 น ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม zoom

2020-05-27T13:59:39+00:00