ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM “Drama Therapy ศาสตร์แห่งการเยียวยาจิตใจด้วยละคร”

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM “Drama Therapy ศาสตร์แห่งการเยียวยาจิตใจด้วยละคร”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM “Drama Therapy ศาสตร์แห่งการเยียวยาจิตใจด้วยละคร” 
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00น. – 20.00น.
โดย อาจารย์สฤญรัตน์ โทมัส (Dramatherapist and Mental Health Practitioner, UK.)
**สามารถลงทะเบียนกลุ่ม 1 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว คลิก
**สามารถลงทะเบียนกลุ่ม 2 สำหรับศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป คลิก
โดยโปรดเลือกลงทะเบียนในกลุ่มที่ 2 เท่านั้น!!! 
รับจำนวนจำกัด อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

2021-10-20T15:17:56+00:00