ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครสอบชิงทุน ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE อังกฤษ 3 สัปดาห์ รุ่น มิถุนายน 2566

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครสอบชิงทุน ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE อังกฤษ 3 สัปดาห์ รุ่น มิถุนายน 2566