ขอเชิญผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคเงินสด อุปกรณ์ วัสดุด้านการเรียนการสอน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านช้างข้าม จ.จันทบุรี

///ขอเชิญผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคเงินสด อุปกรณ์ วัสดุด้านการเรียนการสอน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านช้างข้าม จ.จันทบุรี

ขอเชิญผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคเงินสด อุปกรณ์ วัสดุด้านการเรียนการสอน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านช้างข้าม จ.จันทบุรี ขอเชิญผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคเงินสด อุปกรณ์ วัสดุด้านการเรียนการสอน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านช้างข้าม จ.จันทบุรี

2024-04-11T13:45:07+00:00