ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่าน ECOLIFE App ลุ้นรางวัล Ranking และใบประกาศนียบัตร

///ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการแข่งขันทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่าน ECOLIFE App ลุ้นรางวัล Ranking และใบประกาศนียบัตร