ขอเชิญนิสิตที่สนใจและที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ e-Commerce Park งานดี มีค่าตอบแทน และได้รับประกาศนียบัตร จาก ETDA

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจและที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ e-Commerce Park งานดี มีค่าตอบแทน และได้รับประกาศนียบัตร จาก ETDA

WE WANT STAFF! ETDA รวมพลังยังทะเล้น
โอกาสพิเศษ สำหรับนิสิต มศว รับสมัครน้อง ๆ ไฟแรง
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ e-Commerce Park
งานดี มีค่าตอบแทน และได้รับประกาศนียบัตร จาก ETDA

* คุณสมบัติ
เพียงแค่เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป มีความถนัดด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
-Digital Marketing
-Social Media Management
-Photography
-Digital Content
-Logo and Packaging Design
-Product Design
-Graphic Design

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 10 ธันวาคม 2561
สมัครและอ่านเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1jUt4NClipFnC2ng7a6MkZxf2itCrADYuapYeK9UQiMo/edit

ประกาศผลการรับสมัคร วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ทาง https://www.etda.or.th/ecommerceweek2019 หรือ Facebook : ETDA Thailand

ติดต่อสอบถาม
สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โทร. 02-123-1208 (ในเวลาราชการ)

2018-11-27T11:32:15+00:00