ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง “สัมมนาวิชาการนานาชาติ” วันที่ 20 พ.ย. 61 เวลา 9.00 น.

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง “สัมมนาวิชาการนานาชาติ” วันที่ 20 พ.ย. 61 เวลา 9.00 น.