ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนิน “กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

///ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนิน “กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”