ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนิน “กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

///ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนิน “กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
2023-03-28T11:40:57+00:00