ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกี

///ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกี