ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ฯ

///ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ฯ

ประกาศรับสมัคร_กตป_64 (คลิก)
ใบสมัครแบบ_สวต_รวม (คลิก)

 

2021-11-16T11:53:33+00:00