ประกาศงดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปีในวันที่ 23 และ 25 พฤศจิกายน 2563

///ประกาศงดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปีในวันที่ 23 และ 25 พฤศจิกายน 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
ที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์ ในวันที่ 23 และ 25 พฤศจิกายน 2563
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
2020-10-07T15:53:05+00:00