การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร  สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ทราบแนวปฏิบัติการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Documents to download

 

2021-07-20T09:57:36+00:00