ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพพิมพ์ธรรมชาติบนสิ่งทอ เทคนิค Eco Printing รับสมัครวันนี้ – 20 พ.ค. 67

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพพิมพ์ธรรมชาติบนสิ่งทอ เทคนิค Eco Printing รับสมัครวันนี้ – 20 พ.ค. 67

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“โครงการอบเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพพิมพ์ธรรมชาติบนสิ่งทอ เทคนิค Eco Printing”
ในวันเสาร์ที่ 21 และ 29 มิถุนายน 2567 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา ภู่จีบ และทีมงาน

ค่าสมัครลงทะเบียนเพียง 4,290 บาทต่อท่าน
*ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆภายในโครงการทั้งสองวันแล้ว

สามารถสมัครโดยสแกน QR Code ด้านล่าง
หรือ https://docs.google.com/forms/d/17RzXy7ittzZqJD7C3Uv5pfdFHfGqPt9lD_A1_EwZ6dI/edit

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพพิมพ์ธรรมชาติบนสิ่งทอ เทคนิค Eco Printing รับสมัครวันนี้ - 20 พ.ค. 67

2024-05-01T15:21:28+00:00