ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 4 เป็น 24 เมษายน 2567

///ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการ GSPA NIDA – Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 4 เป็น 24 เมษายน 2567