ขอเชิญร่วมสร้างสรรค์ และส่งผลงานเข้าประกวด “นิทานดีดีเพื่อน้องแอลดี” ชิงรางวัล 50,000 บาท และคัดเลือกต้นฉบับมาผลิตและจัดพิมพ์เป็นเล่มจริง

///ขอเชิญร่วมสร้างสรรค์ และส่งผลงานเข้าประกวด “นิทานดีดีเพื่อน้องแอลดี” ชิงรางวัล 50,000 บาท และคัดเลือกต้นฉบับมาผลิตและจัดพิมพ์เป็นเล่มจริง

ขอเชิญร่วมสร้างสรรค์ และส่งผลงานเข้าประกวด “นิทานดีดีเพื่อน้องแอลดี” ชิงรางวัล 50,000 บาท และคัดเลือกต้นฉบับมาผลิตและจัดพิมพ์เป็นเล่มจริง
ผู้ส่งผลงาน : บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ส่งคนเดียว หรือเป็นทีมก็ได้
เนื้อหาและรูปแบบ : อยู่ในกรอบขององค์ความรู้ในการผลิตสื่อสำหรับเด็กแอลดี* (ดูรายละเอียดในโปสเตอร์)
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม 2564
การส่งผลงาน : 1.เนื้อเรื่องที่เสร็จสมบูรณ์
2.ภาพตัวอย่างปก บนกระดาษขนาด 9 x 9 นิ้ว (พิมพ์สีเหมือนจริง)
3.เนื้อในหน้าคู่ (หน้าที่ 2 และ 3) ของหนังสือ ขนาด 9 x 18 นิ้ว (พิมพ์สีเหมือนจริง)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ “นิทานดีดีเพื่อน้องแอลดี” หรือโทร. 065 724 3535
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#ต้องไม่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

2021-09-10T17:53:07+00:00