ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป 07/2564 (คลิก)
การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563

 

2020-12-22T15:37:22+00:00