ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิชาเอกเซรามิก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคาฯ

/, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิชาเอกเซรามิก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคาฯ
2023-08-16T15:02:31+00:00