ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คีย์บอร์ด และ แกรนด์เปียโน)

/, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คีย์บอร์ด และ แกรนด์เปียโน)

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คีย์บอร์ด และ แกรนด์เปียโน)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป 06/2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
อ่านประกาศฯ ฉบับเต็ม และเอกสารประกวดราคาฯ ได้ที่นี่ (คลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คีย์บอร์ด และ แกรนด์เปียโน)
อ่านประกาศฯ ฉบับเต็ม และเอกสารประกวดราคาฯ ได้ที่นี่ (คลิก)

2024-05-23T11:14:43+00:00