เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รอบพิเศษ เข้าเรียนเทอม 1/2564) รับสมัครระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2564

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รอบพิเศษ เข้าเรียนเทอม 1/2564) รับสมัครระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2564

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (รอบพิเศษ เข้าเรียนเทอม 1/2564)
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
* ปริญญาเอก
-ศิลปวัฒนธรรมวิจัย
-ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
-ศิลปศึกษา
* ปริญญาโท
-ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
-ศิลปศึกษา (ทัศนศิลปศึกษา, ดนตรีศึกษา, ศิลปะการแสดงศึกษา)
สมัครทาง http://admission.swu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-840-4448

2021-07-19T10:16:53+00:00