ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

/, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

2023-08-15T14:42:24+00:00