ขยายเวลาเปิดรับสมัครทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (เฉพาะทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต และ ทุนเพื่อพัฒนานักกิจกรรม)

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขยายเวลาเปิดรับสมัครทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (เฉพาะทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต และ ทุนเพื่อพัฒนานักกิจกรรม)

ประกาศทุนฉบับเดิม (คลิก) 

 

2023-03-07T17:27:55+00:00