ขยายเวลาเปิดรับสมัครทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (เฉพาะทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต และ ทุนเพื่อพัฒนานักกิจกรรม)

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขยายเวลาเปิดรับสมัครทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (เฉพาะทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต และ ทุนเพื่อพัฒนานักกิจกรรม)