รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS3 Admission สาขาทัศนศิลป์ และ สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS3 Admission สาขาทัศนศิลป์ และ สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS3 Admission
* เปิดรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
– สาขาทัศนศิลป์ ใช้คะแนนดังนี้
GAT – 30%
PAT 6 – 60%
ENG – 10%
– สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ใช้คะแนนดังนี้
GAT – 40%
สังคม – 30%
ENG – 30%
***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565

รับสมัครผ่านระบบเว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.com

2022-05-11T10:20:34+00:00