ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-14T09:23:29+00:00