แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา)

///แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา)

หลักสูตรใหม่ สองภาษาสู่ความอินเตอร์ (ไทย-อังกฤษ) “นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม”
เชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษา มาร่วมงาน FOFA SWU OPEN HOUSE 2018
ซึ่งภายในงานมีการแนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา)
ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่จะเปิดรับนิสิตใหม่ในเร็ว ๆ นี้  วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2018-11-08T10:24:43+00:00