ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 3

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 3
ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ - 29 พฤษภาคม 2563 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload5_new 
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 064-3969914 จารุวรรณ ส่งเสริม
รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)
2020-05-12T17:11:53+00:00