วิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS#1

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/วิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ TCAS#1

สอบถามกันมาสำหรับวิธีการสมัครเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
ตามนี้เลยนะคะ….
1. http://admission.swu.ac.th/
2. เลือกระดับปริญญาตรี
3. เลือก Clearing House ครั้งที่ 1
4. เลือกโครงการผู้มีทักษะพิเศษ ศิลปกรรมศาสตร์

2018-12-07T08:57:35+00:00