TCAS62 #1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับรวม 150 ที่นั่ง

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/TCAS62 #1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับรวม 150 ที่นั่ง

TCAS62 รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
รับสมัคร 1-15 ธันวาคม 2561 สมัครทาง http://admission.swu.ac.th
เตรียมตัวกันได้เลย รับทั่วประเทศ

2018-10-01T10:06:13+00:00