ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ/แนวคิดหรือธีม “เห็น…แต่ไม่เคยรู้”

///ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ/แนวคิดหรือธีม “เห็น…แต่ไม่เคยรู้”

สดช. ชวนวัยรุ่นไทย “แฮก” วัฒนธรรมไทยสู่โลกดิจิทัล ชิงเงินรางวัลกว่าแสนบาท

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชิญชวนนิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 16-24 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รวมทีม 4-6 คน ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ/แนวคิดหรือธีม “เห็น…แต่ไม่เคยรู้” ซึ่งโครงการประกวดดังกล่าว สดช.ตั้งใจเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้โชว์ความสามารถด้านดิจิทัลอย่างอิสระไร้กรอบจำกัด แข่งขันกันถ่ายทอด เรื่องราวของมรดกวัฒนธรรมไทยทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผ่านรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์รูปแบบใดก็ได้ เช่น Youtube, Film, App, VR, AR, 3D, Animation, Music, Tiktok ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 110,000 บาท

ทาง สดช.กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการประกวดโครงการ Hackulture นวัต…วัฒนธรรม : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมของชาติ ได้ใช้ความสามารถทักษะด้านดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอด เรียงร้อยมรดกวัฒนธรรมไทยไปสู่ดิจิทัลคอนเทนท์ เพื่อสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับสังคม สร้างความภาคภูมิใจ และเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืนผ่านคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย

กติกาการประกวดหลักๆ คือ อายุ 16-24 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รวมทีมต่างสถาบัน ต่างสาขาวิชาได้ จำนวน 4-6 คน ลงสมัครได้เพียงคนละ 1 ทีมเท่านั้น โดยแบ่งหน้าที่ 4 ภารกิจด้วยกัน ได้แก่ Hustler ฝ่ายบริหาร จัดการ วางแผน งบประมาณ , Hipster ฝ่ายออกแบบ สร้างสรรค์ เช่น Graphic Designer Animator illustrator เป็นต้น, Hacker ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือสายโปรดักส์ชัน ผลิตชิ้นงาน เช่น Developer Programmer หรือ Production และ Heart ฝ่ายคอนเทนท์ ความรู้แน่นๆ เก่ง Storyteller Content Creator หรือ Creative
สดช.อยากเชิญชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่คิดว่า “วัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องเอาท์” หลายอย่างเคยเห็นแต่ไม่เคยรู้ มีทักษะด้านดิจิทัล ที่สำคัญไม่อยากให้ความสวยงามและน่าทึ่งของวัฒนธรรมไทยจบแค่รุ่นคุณ ร่วมเป็นหนึ่งในการ “แฮก” วัฒนธรรมไทยสู่โลกดิจิทัลให้ปังไปทั่วโลก

สนใจสอบถามเพิ่มเติมและติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.hackulture.com , www.facebook.com/dchthackulture

หรือ info@hackulture.com

และ Youtube/Digital Cultural Heritage

หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2564 นี้
ลิงก์ระบบรับสมัครออนไลน์ครับ

https://register.hackulture.com/

2021-09-07T15:18:53+00:00