โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 9

///โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 9

โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 9
(The 9the International Festival of Arts and Culture 2019)
ระหว่าง 13-14 มิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดสูจิบัตร (คลิก)

2019-06-12T18:47:49+00:00