คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชมการแสดงแสง สี เสียงสุดตระการตา ชุด คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี 10-12 กุมภาพันธ์นี้ ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว
ขอเชิญชมการแสดงแสง สี เสียงสุดตระการตา ชุด คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี
ในงาน “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และ “มาฆบูชาอาเซียน
สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” ไทย-กัมพูชา
 
วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์นี้ ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

พบกับดารานักแสดงและนักแสดงกิตติมศักดิ์มากมาย ดังนี้
1) รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม รับบท "สทาศิวะ"
2) นายศิรพจน์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว รับบท "ศิวะไกวัล"
3) ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
4) โอ๊ต - นายสุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์ รับบท "พระเจ้าชยวรมันที่ 2" (ดารานักแสดง ช่อง 7)
5) นายทรรศชัย จรัสมาส (บิ๊ก) รับบท "อุทยะทิตยะ" (ดารานักแสดง มศว)
6) น.ส.ธัญชนก กงนิกร (โบว์) รับบท "อนัตตา 2" (ดารานักแสดง มศว)
7) น.ส.แพรธารา นิยมไทย (แพรธารา) รับบท "อนัตตา" (ดารานักแสดง มศว)
8) น.ส. ธนิศา ปัญญาภู (ปาย) รับบท "พระชายา" (ดารานักแสดง มศว)
 
 
>>>>>>>>>>ชมฟรี!!!! >>>>>>>>>>>

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
โทร 037-425-030 (ในวัน เวลาราชการ)
 
sadokkokdhom60 1