คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

นิสิตและศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

นิสิตและศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกพลศึกษา (http://wap.thairath.co.th/person/1521)
จิรายุ ละอองมณี กำลังศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอก การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
จรินทร์พร จุนเกียรติ ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุชาร์ มานะยิ่ง ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงและกำกับการแสดง (เกียรตินิยมอันดับ 2)

สุพรรณหงส์ '24
รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม: จรินทร์พร จุนเกียรติ (Timeline จดหมาย ความทรงจำ)
รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม: จิรายุ ละอองมณี (ตุ๊กแกรักแป้งมาก)
รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม: พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง (แผลเก่า)

ของชมรมวิจารณ์บันเทิง '23
รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม: จรินทร์พร จุนเกียรติ (Timeline จดหมาย ความทรงจำ)
รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม : สุชาร์ มานะยิ่ง จาก (The Couple รัก ลวง หลอน)
รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม : จิรายุ ละอองมณี จาก (ตุ๊กแกรักแป้งมาก)

สุพรรณหงส์ '24 ได้แก่ จรินทร์พร จุนเกียรติ, จิรายุ ละอองมณี และ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
ชมรมวิจารณ์บันเทิง '23 ได้แก่ สุชาร์ มานะยิ่ง, จิรายุ ละอองมณี

สรุปผลรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 24 (จาก http://movie.sanook.com/48097/)
รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: ภวังค์รัก (บริษัท ฟาร์ซันฟิล์ม จำกัด, บริษัท คิกเดอะแมทชีน จำกัด, บริษัท เวอร์ติคอร์ฟิล์ม จำกัด)
รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: ลี ชาตะเมธีกุล (ภวังค์รัก)
รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม: จรินทร์พร จุนเกียรติ (Timeline จดหมาย ความทรงจำ)
รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม: จิรายุ ละอองมณี (ตุ๊กแกรักแป้งมาก)
รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม: อภิญญา สกุลเจริญสุข (ภวังค์รัก)
รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม: พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง (แผลเก่า)
รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ: สมบัติ เมทนี
รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม: สมิง พรานล่าพราน (บริษัท เดอะโพสท์บางกอก จำกัด)
รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม: ห้องหุ่น (ศิริรัตน์ แจ่มฟ้า)
รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม: แผลเก่า (อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์)
รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม: คิดถึงวิทยา (อรรคเดช แก้วโคตร)
รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม: คิดถึงวิทยา (หัวลำโพงริดดิม)
รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: คิดถึงวิทยา (เพลงไม่ต่างกัน : 25 hours)
รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม: รัก ลวง หลอน (ริชาร์ด ฮอคส์)
รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม: คิดถึงวิทยา (นฤพล โชคคณาพิทักษ์)
รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: คิดถึงวิทยา (นิธิวัฒน์ ธราธร, ทศพล ทิพย์ทินกร, ศุภฤกษ์ นิงสานนท์, โสภณา เช่ว์วิวัฒน์กุล)
รางวัลสารคดียอดเยี่ยม: The Master กำกับโดย นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์ (บริษัท ทรูวิชั่นส์ ออริจินัล พิกเจอร์ส จำกัด, บริษัท 185 ฟิล์ม อีเควเตอร์ โปรเจค จำกัด, บริษัท ซอง ซาวด์ โปรดักชั่น จำกัด)

สรุปผลรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของชมรมวิจารณ์บันเทิงในสาขาต่างๆ มีดังนี้ (จาก https://www.facebook.com/permalink.php?id=600617566658034&story_fbid=874388729280915)
1.ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ได้แก่: “ตุ๊กแกรักแป้งมาก” โดย ทรานสฟอร์เมชั่น ฟิล์ม, ฟิล์มรีพับบลิค (สง่า ฉัตรชัยรุ่งเรือง, ยุทธเลิศ สิปปภาค, อดิเรก วัฏลีลา)
2.ผู้กำกับยอดเยี่ยม
ได้แก่ : ยุทธเลิศ สิปปภาค จาก “ตุ๊กแกรักแป้งมาก”
3.นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
ได้แก่: จิรายุ ละอองมณี จาก “ตุ๊กแกรักแป้งมาก”
4.นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
ได้แก่: สุชาร์ มานะยิ่ง จาก “The Couple รัก ลวง หลอน”
5.นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
ได้แก่: ก้องเกียรติ โขมศิริ จาก “ตุ๊กแกรักแป้งมาก”
6.นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
ได้แก่: อภิญญา สกุลเจริญสุข จาก “Concrete Clouds ภวังค์รัก”
7.บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ได้แก่:ยุทธเลิศ สิปปภาค จาก “ตุ๊กแกรักแป้งมาก”
8.ลำดับภาพยอดเยี่ยม
ได้แก่: นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ จาก “The Master”
9.กำกับภาพยอดเยี่ยม
ได้แก: นฤพล โชคคณาพิทักษ์ จาก “คิดถึงวิทยา”
10.ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม
ได้แก่: อรรคเดช แก้วโคตร จาก “คิดถึงวิทยา”
11.ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
ได้แก่: “สายน้ำติดเชื้อ” โดย เขตน่าน จันทิมาธร, นักดนตรีกะเหรี่ยง ลุงพะข่อง และป้าเมื่อน่อง, คณะ Sci-Fi Barber
12.เพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ได้แก่: “ใจความสำคัญ” จาก “รักหมดแก้ว เลิฟออนเดอะร็อก” ประพันธ์โดย ชาครีย์ ลาภบุญเรือง, รวิน มิตรจิตรานนท์, Musketeers
13.นักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Young Filmmaker Award)
ได้แก่: อุเทน ศรีริวิ, จิณณพัต ลดารัตน์ จาก “ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้”
14.รางวัลภาพยนตร์ไทยทำเงินสูงสุดในรอบปี 2557
ได้แก่:“ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้” โดย จีทีเอช และ จอกว้างฟิล์ม
15.รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ (Lifetime Achievement Award)
มอบใหั: สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ และ อมรา อัศวนนท์
16.ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม
ได้แก่: “The Master” โดย ทรูวิชั่นส์ ออริจินัล พิคเจอร์ส, ซอง ซาวด์ โปรดักชั่น, 185º ฟิล์ม อีเควเตอร์ โปรเจค (โสฬส สุขุม, คัทลียา เผ่าศรีเจริญ และ ดร.สะรณ โกวิทวณิชชา)