คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558 "สวนศิลปะ ลานวัฒนธรรม" การแสดงนาฏศิลป์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย สานสายใยวัฒนธรรม "เที่ยวไทย ณ อัมพวา"

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558 "สวนศิลปะ ลานวัฒนธรรม" การแสดงนาฏศิลป์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย สานสายใยวัฒนธรรม "เที่ยวไทย ณ อัมพวา" โดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดแสดง ณ โครงการอัมพวา - ชัยพัฒนานุรักษ์ จ.สมุทรสงคราม เวลา 16.00น. - 19.00น.มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 umpawa

umpawa1

umpawa01

umpawa1

umpawa2

umpawa3

umpawa4

umpawa5

umpawa6

umpawa7

umpawa8

umpawa9

umpawa11

umpawa12

umpawa13

umpawa14

umpawa15

umpawa16

umpawa17

umpawa18

umpawa19

umpawa20

umpawa21

umpawa22

umpawa23