คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนประจำกรุงเทพมหานคร จัดโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนฯ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าวเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรับประชาชนจีนอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง อีกทั้งเป็นเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของทั้งสองประเทศ ในปีนี้ศูนย์วัฒนธรรมจีนฯได้นำคณะนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาจากมณฑลเหอเป่ย มีการแสดงที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ความงามของระบำพัดจีน กายกรรมจีนบัลเล่ต์บนไหล่ และกายกรรมจีนลอดห่วงซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับคณะนักแสดงคณะนี้เป็นอย่างมาก โดยได้รับเกียรติจากท่านเฉิน เจียง ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า “โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ซึ่งได้มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 2555 ตลอดระยะ 5 ปีเราได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนโดยมีสัมพันธภาพที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญ โครงการในแต่ละปีมีความน่าสนใจแตกต่างกันไปแต่มีความน่าสนใจทุกปี เนื่องจากคณะนักแสดงที่เราได้เชิญมาแสดงแต่ละปีนั้น มาจากหลากหลายมณฑล แต่ละมณฑลมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ อย่างเช่นในปีนี้ คณะนักแสดงจากมณฑลเหอเป่ยมีการแสดงนาฏศิลป์จีนที่งดงามอ่อนหวาน และมีการแสดงกายกรรมที่โลดโผนน่าตื่นเต้น สำหรับในปีต่อไปเรามั่นใจว่างานจะมีความยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากขึ้นทุกปี”

3

2

1

4

5

6

7

8