ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition 2024” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition 2024” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย 
ในหัวข้อ "ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition 2024” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 และประกาศผลผูไดรับรางวัลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://biodiversity.iafsw.org/
ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition 2024” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

 

2024-04-04T09:35:16+00:00