ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League ในกิจกรรม Inspiration Startup Boot Camp

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League ในกิจกรรม Inspiration Startup Boot Camp