ประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมเปิดรับสมัครนิสิต ป.ตรี วิชาเอกการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมเปิดรับสมัครนิสิต ป.ตรี วิชาเอกการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
Announcement ++Coming Soon++
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบภายใน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เตรียมรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในวิชาเอกการออกแบบภายใน รุ่นที่ 1
แล้วพบกันนะครับบ 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
Facebook: Interior design / Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University 
Instagram: interiordesign.swu
TikTok: interiordesign.swu
Email: interior.swu@gmail.com
Tel: 02-260-0123 ต่อ 142 
Tel: 086-887-0787 พี่แอ๊น
#สถาปัตย์ #tcas67 #ติวสถาปัตยกรรม #ติวออกแบบภายใน 
#ความถนัดทางสถาปัตย์ #ความถนัดสถาปัตย์ #ออกแบบภายใน 
#สถาปัตยกรรม #ออกแบบภายในมศว
ประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมเปิดรับสมัครนิสิต ป.ตรี วิชาเอกการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

2023-10-05T13:25:29+00:00