คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS3:ADMISSION วิชาเอกการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับสมัครวันที่ 6-12 พ.ค. 2567

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS3:ADMISSION วิชาเอกการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับสมัครวันที่ 6-12 พ.ค. 2567

[ วิชาเอกใหม่ล่าสุด] วิชาเอกการออกแบบภายใน
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

** รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ **
เปิดรับสมัคร TCAS3 : ADMISSION
รับสมัครวันที่ 6-12 พ.ค. 2567
เกณฑ์คะแนนค่าน้ำหนัก % ในการยื่น
- TPAT4 60%
- TGAT 30%
- A-Level (ภาษาอังกฤษ) 10%
(ไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ)
วันสัมภาษณ์ : นำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ทักษะทางศิลปะ การออกแบบภายในและสถาปัตยกรรม ประกอบการสัมภาษณ์
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
Facebook: Interior design / Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University
Instagram: interiordesign.swu
TikTok: interiordesign.swu
Email: interior.swu@gmail.com
Tel: 02-260-0123 ต่อ 142 / 086-887-0787 พี่แอ๊น
#tcas67 #swu #fofaswu #achitecture #interiordesign #interior 
#fofa #มศวหวานเจี๊ยบ #มศวไม่มีจุด #ออกแบบภายใน #ศิลปกรรมศาสตร์มศว #prswu

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS3:ADMISSION วิชาเอกการออกแบบภายใน สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว รับสมัครวันที่ 6-12 พ.ค. 2567

2024-04-26T18:10:57+00:00