ขอเชิญชมการแสดง Jazz Broadway ผลงานของนาฏศิลป์สากลรุ่นที่ 26

///ขอเชิญชมการแสดง Jazz Broadway ผลงานของนาฏศิลป์สากลรุ่นที่ 26

ขอเชิญชมการแสดง Jazz Broadway ผลงานของนาฏศิลป์สากลรุ่นที่ 26
ถ้าคุณไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ คุณจะทำอย่างไร?… มาร่วมค้นหาคำตอบได้ใน “ FRAME กรอบที่ไม่มีเส้น Jazz Broadway “
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
เริ่มลงทะเบียนเข้างาน 16.30น. เป็นต้นไป
ณ ตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ หอนาฏลักษณ์ ชั้น5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ติดต่อสอบถาม-สำรองที่นั่ง : Link:https://rb.gy/pxucrg
หรือ 089-4877874 (เพ่ยเพ่ย)
Ps. Free Admission !
#ทีมมศว

2020-10-19T18:36:56+00:00