ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกเเบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเเม่สอด”

///ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกเเบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเเม่สอด”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกเเบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเเม่สอด”
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2563
ณ โรงเเรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา เเม่สอด จังหวัดตาก ( Centra by Centara Hotel)
โดยวิทยากร
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ (Sam Diego State University)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรชัย รวบรวมเลิศ (คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา)

FREE!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับจำนวนจำกัด!!!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณสิทธิชัย เทพรส หรือที่ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกเเบบเครื่องประดับ (Jewelry Center) ชั้น 15 อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์: 092-9406022 (ในเวลาราชการ) E-mail: Sittichait@g.swu.ac.th

2020-02-17T10:51:40+00:00