ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์สังคม ชิงเงินรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริง รวม 440,000 บาท

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์สังคม ชิงเงินรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริง รวม 440,000 บาท

ขอต้อนรับสู่ โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่15 ประจำปี2566 นะคะ
…..ใกล้เวลาที่เราจะได้ร่วมกัน สร้างประสบการณ์ของการทำประโยชน์ทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นร่วมกัน อีกครั้ง

เปิดให้กรอกข้อมูล google form เพื่อให้น้องส่งโครงการให้ท่านคณะกรรมการพิจารณา ….ซึ่งในปีนี้ สามารถ กรอกใบสมัครพร้อมกับข้อมูล
ในแบบฟอร์มเดียว….โดยสามารถ ส่งใบสมัครได้ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2566
กรณีมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเเติมได้ที่ messenger / ib
#จิตสำนึกรักเมืองไทย
#การประกวด#เยาวชน#โครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์
#ร่วมคิดร่วมทำสร้างสรรค์สังคมไทย
#ครอบครัวจิตสำนึกรักเมืองไทยอบอุ่นและขยายใหญ่ขึ้นทุกวัน
#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม#สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
#สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
#สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#ความสุขที่ได้รับจากการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นร่วมกัน

Facebook page : จิตสำนึกรักเมืองไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์สังคม ชิงเงินรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริง รวม 440,000 บาท ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์สังคม ชิงเงินรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริง รวม 440,000 บาท ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์สังคม ชิงเงินรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริง รวม 440,000 บาท ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์สังคม ชิงเงินรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริง รวม 440,000 บาท

2023-05-19T16:21:41+00:00