ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน มศว 2564

///ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน มศว 2564