ขอเชิญบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย

///ขอเชิญบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย