ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 23 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 23 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ