ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้การเรียนการสอน จำนวน 84 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้การเรียนการสอน จำนวน 84 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)