ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ “LIBRARY MOVIE TALK”

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ “LIBRARY MOVIE TALK”