ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี2564 “ลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจประเพณี มหานทีศรีนครินทร”

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี2564 “ลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจประเพณี มหานทีศรีนครินทร”

โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี2564
“ลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจประเพณี มหานทีศรีนครินทร”
Streaming on Facebook : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

2021-11-17T11:12:43+00:00