ขอเชิญนิสิตที่สนใจร่วมประกวดผลงานคลิปวิดีโอโอวาทธรรมหลวงตามหาบัว

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจร่วมประกวดผลงานคลิปวิดีโอโอวาทธรรมหลวงตามหาบัว

ขอเชิญนิสิตที่สนใจร่วมประกวดผลงานคลิปวิดีโอโอวาทธรรมหลวงตามหาบัว

ประกวดคลิปวิดีโอโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวเพื่อเยาวชน
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อมีส่วนร่วมในการสืบทอดรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตา พระมหาบัว  ญาณสัมปันโน  วัดป่าบ้านตาด และร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีคุณธรรมเป็นเยาวชนคนดีของครอบครัวและสังคมสืบไป ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการประกวดตามลิงค์ Google Drive นี้ https://shorturl.at/qu689   สามารถส่งผลงานได้มากกว่าหนึ่งชุดโอวาทธรรม  หมดเขตส่งผลงานวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ประกาศผลการตัดสินบนเว็บไซต์ luangta.com วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 รับรางวัลวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 จากพระพระราชวชิรธรรมาจารย์ (พระอธิการสุธรรม สุธัมโม ) ประธานกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ และเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด  ในงานบุญแผ่เมตตาสามแดนโลกธาตุ ณ ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการประกวดฯ (คลิก)

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด (คลิก)

ขอเชิญนิสิตที่สนใจร่วมประกวดผลงานคลิปวิดีโอโอวาทธรรมหลวงตามหาบัว

2023-04-28T10:42:15+00:00