เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา วันนี้-30 มิถุนายน 2563

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา วันนี้-30 มิถุนายน 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา :ศิลปะการแสดงศึกษา
หากใครสนใจ อยากเรียนรู้และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โอกาสมาถึงแล้วนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2563

2020-06-01T17:21:52+00:00